Kompletní mediální zastoupení a poradenství

Dobrá komunikace a vztahy s médii jsou velmi důležité pro všechny organizace, ať už soukromé firmy nebo městské či státní úřady a podniky. Připravíme Vám kvalitní komunikační strategii a zajistíme Vaše kompletní mediální zastoupení. Díky této externí službě nemusíte vynakládat finanční prostředky na zřízení a provoz tiskového a PR oddělení. Všechnu prezentaci a efektivní komunikaci můžete nechat s důvěrou na nás a věnovat se rozvoji Vaší organizace nebo tvorbě zisku. Prostřednictvím komunikační strategie můžeme společně docílit zásadního pozitivního vnímání Vaší organizace a důležité kladné publicity, která pomáhá k prosperitě. Náš tým odborníků ví, jak média pracují, protože řada z nás byla aktivními žurnalisty. Víme také, že pokud organizace komunikaci s médii nezvládne, může být nenávratně poškozena.

Služby tiskového centra

Zajistíme pro Vás kompletní tiskový servis. Součástí služby je i příprava materiálů a náplň Vaší webové prezentace a komunikace na sociálních sítích. Jsme připraveni pracovat na Vašich propagačních a prezentačních materiálech nebo zajistit vydávání pravidelných tiskovin. 

NEGOCIAČNÍ DOVEDNOSTI

Vyjednávání bývá často pro mnohé nepříjemnou součástí pracovního nebo obchodního procesu. Využijte našich služeb a nechte negociaci na nás. Nabízíme kompletní služby při jednání s protistranou v zastoupení klienta nebo se rádi připojíme do Vašeho vyjednávacího týmu. Předem dobře vyjednané podmínky spolupráce Vám v budoucnosti usnadní Vaše fungování a eliminují možné problémy. Dále Vás můžeme zastoupit, pokud jste s protistranou uvízli na „mrtvém bodě“. Třetí nezávislá strana velmi často tento problém konstruktivně dovede k řešení.

 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Vytvoříme pro Vás plán krizové komunikace přesně na míru. Naše služba „horké linky“ Vám bude k dispozici 24 hodin denně. A v případě nutnosti za Vás nebo s Vámi bude komunikovat.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Podle Vašeho zadání profesionálně vyřešíme komunikaci dovnitř Vaší organizace. Díky této službě se můžete v klidu věnovat ostatním činnostem a získat i nezávislou a otevřenou zpětnou vazbu.

 

PRODUKCE

Kompletně zajistíme produkci akce jakéhokoliv rozsahu. Členové našeho týmu mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním konferenčních a vzdělávacích událostí, společenských a neformálních setkání, volebních kampaní nebo firemního teambuildingu. Spolupracujeme s řadou renomovaných moderátorů, které jsme schopni pro vaši akci zajistit.